top of page

Årsmøtet ble arrangert i Tromsø i oktober 2019 og ny struktur, nytt utdanningsløp med felles forståelse av de nye læreplanene på vg1 var hovedtema. 

Presentasjoner og dokumenter fra Årskurset finner du her:

LAB login_logo.png

Dokumentene Nancy har delt på kurset

OsloMet Logo_gul.png

Presentasjonen som ble vist av:

Jorunn Dahlback

Grete Haaland

Anne-Catrine Wolden

Høringsutkast læreplan vg1 og dokumentene fra gruppearbeidet

DNF_LOGO_120px.png

Dokumenter delt av Dnf på Årskurset 

bottom of page