Årsmøtet ble arrangert i Tromsø i oktober 2019 og ny struktur, nytt utdanningsløp med felles forståelse av de nye læreplanene på vg1 var hovedtema. 

Presentasjoner og dokumenter fra Årskurset finner du her:

Dokumentene Nancy har delt på kurset

Presentasjonen som ble vist av:

Jorunn Dahlback

Grete Haaland

Anne-Catrine Wolden

Høringsutkast læreplan vg1 og dokumentene fra gruppearbeidet

Dokumenter delt av Dnf på Årskurset 

©2018 by Det norske frisørlærerforbund. Proudly created with Wix.com