• Link til Dnf lukket gruppe
Logo NFVB.png

Norske frisør- og velværeforbedrifter

NFVB  og Fagforbundet Frisørenes Fagforening er viktig samarbeidspartner

for Dnf og trepartssamarbeidet. 

Det norske frisørlærerforbund er en interesseorganisasjon for lærere som arbeider med frisøropplæring i det offentlige og private opplæringssystem.

Styret i Dnf har mottatt flere bekymringsmeldinger som gjelder offentlige skoler etter skolestart. Generelt går bekymringsmeldingene ut på at mange skoler ikke følger intensjonen for nasjonale retningslinjer i den nye læreplanen på Vg1 FBIE. Det arbeides fremdeles i stor grad innen formgivningsfag med mangel på relevans for de ulike fag og elevenes yrkesinteresse.  Trykk på overskriften for å lese mer om saken:

Vi måtte avlyse Dnf-Årskurset som skulle arrangeres i Son i oktober 2020, pga. koronasituasjonen. Men dette betyr at vi har desto mer å se fram til og glede oss til nå i 2021, da Dnf har 60-års jubileum!

Koronasituasjonen vil fortstatt være utslagsgivende om dette kan gjennomføres, men planleggingen er i gang!.

Samtidig minner vi om at Dnf er en interesseorganisasjon som er basert på innbetalt medlemskontingent hvert år for å bestå. Derfor setter vi fristen for å betale kontingenten til 15. mars, slik at styret i Dnf vet hvilket muligheter vi har økonomisk for å arrangere gode kurs for medlemmene hvert år. Hvis du har glemt å betale årets kontingent, er kontonummer: 15030205453 og årskontigent Kr. 600,-

Medlemskontigent

Yrkesfaglig lærerkompetanse i brede utdanningsprogram

Jorunn Dahlback, Hanne Berg Olstad, Ann Lisa Sylte og Anne-Cathrine Wolden fra OsloMet har skrevet en fagartikkel om yrkesfaglig lærerkompetanse i brede utdanningsprogram, og belyser utfordringene man støter på når yrkesfaglærere ikke kan de nødvendige praktiske ferdighetene tilpasset de ulike yrkene de skal undervise i:

Ønsker du kontakt med oss eller ønsker du å bli medlem i Dnf?

Nye tegnemaler til bruk i opplæringen og til svenneprøver

Skjermbilde%20av%20smittevernvideo_edite

Gratis nettkurs for Dnf medlemmer!

Trykk på bildet E-LÆRING for å komme videre

Dette er nettundervisning om koronavirus/covid-19 og håndtering og smitteverntiltak i virksomheter med en-til-en-kontakt.

Fra Hår & Skjønnhet 2019

Elevarbeider Pivot point cup.

Fra Hår & Skjønnhet 2019 Norgesmesterne! 

Les mer og se bildene:

Den digitale opplæringsplattformen LAB.

Første del av LAB opplæring er gjort og alle video opptak ligger i Facebook gruppen Pivot Point Lab Norge.

Trenger du hjelp tar du kontakt med Pivot Point ved å sende mail. Så kan det avtales individuelle Zoom møter for support.

Norge/Sverige: Pernilla.hade@pivotpoint.nu

Norge/Sverige: norheim@pivotpoint.nu

Finland: taina.vainio@pivotpoint.nu

Kontaktopplysninger

©2018 by Det norske frisørlærerforbund. Proudly created with Wix.com