©2018 by Det norske frisørlærerforbund. Proudly created with Wix.com

Hovedtema på Årskurset: 

Foredragsholdere om temaet ny tilbudsstruktur og nytt utdanningsløp var Jorunn Dahlback, Grete Haaland og Anne-Catrine Wolden fra OsloMet. Det var i år spesielt viktig at flest mulig av medlemmene fikk mulighet til å delta slik at vi får en felles og lik forståelse for innholdet i den nye læreplanen.

Vi har i disse dager vært engasjert i høring om læreplanene for nytt vg1. 

Vg1dh har ført til veldig mange ulike yrker, og felles forståelse i tolking av kompetansemål på vg1dh har vært en utfordring i mange år. Lærere med ulike fagbakgrunner underviser på vg1dh, og lik forståelse av hva elevene skal lære har vært diskutert siden Kunnskapsløftet trådte i kraft i 2006.  

Ved nedleggelse av design og håndverk og ny struktur stilles det nå tydeligere krav om tidlig yrkesspesialisering fra første år i videregående skole.

Jorunn Dahlback, Hanne Berg Olstad, Ann Lisa Sylte og Anne-Cathrine Wolden har skrevet en fagartikkel om yrkesfaglig lærerkompetanse i brede utdanningsprogram, og belyser utfordringene man støter på når yrkesfaglærere ikke kan de nødvendige praktiske ferdighetene tilpasset de ulike yrkene de skal undervise i:

Årskurset Tromsø 24. - 27. oktober 2019: